Alle aangeboden campers biedt Online Camper Specialist aan met een uitgebreide aansprakelijkheids verzekering en schade verzekering.

Elke camperverhuurder heeft zijn eigen voorwaarden voor deze verzekeringen met daarin opgenomen een eigen risico. Het eigen risico kan per aanbieder wisselen maar gemiddel is het eigen risico ongeveer US$/CA$ 1000,-. Dit eigen risico geldt voor schade aan bodem, banden, dak, ruiten, achteruit rijden tegen een paaltje, en dergelijke. De Online Camper Specialist biedt de mogelijkeheid om het eigen risico te beperken met een aanvullende verzekering.

Voor €11,- per dag wordt een eigen risico van maximaal US$ 5000,- gedekt. Daarnaast biedt deze verzekering extra dekking in sommige gevallen tegen uitgesloten casco schade (schade die normaal niet onder de dekking van de camperverhuurder valt zoals schade aan het interieur, schade door off road rijden e.d. tot US$ 10.000.) Ook heeft u extra dekking voor bestuurders aansprakelijkheid, diefstal en een rechtsbijstand dekking.

 

Dekkingsoverzicht Amerika & Canada Eigen Risico Reisverzekering

Rubrieken en verzekerde bedragen.

Dekkingsoverzicht

Auto/Motor

Camper

Aanvullende bestuurdersaansprakelijkheid (incl. hiermee verband houdende rechtsbijstand), per polis

 

niet verzekerd

 

US$ 1.000.000,-

Rechtsbijstand

- verband houdende met verkeersdeelneming, per polis per gebeurtenis

- extra reis-/verblijfskosten i.v.m. bijwonen proces, per verzekerde

 

 

€ 25.000,-

 

€ 3.000,-

 

 

€ 25.000,-

 

€ 3.000,-

Repatriëring van het motorrijtuig, per motorrijtuig

€ 3.500,-

€ 3.500,-

Cascoschade

- afdekking eigen risico (m.u.v. zgn. uitgesloten cascoschade*), per motorrijtuig per gebeurtenis

- uitgesloten cascoschade*, per motorrijtuig per gebeurtenis

 

 

US$ 5.000,-

 

US$ 10.000,-

 

 

US$ 5.000,-

 

US$ 10.000,-

* Met in acht name van het maximaal verzekerd bedrag bedraagt de uitkering in ieder geval nooit meer dan het op grond van de in Amerika of Canada afgesloten verzekering in rekening gebrachte eigen risico.

Onder uitgesloten cascoschade wordt verstaan:

  • schade door gebruik off-road
  • schade aan ruiten
  • schade ontstaan bij achteruitrijden
  • schade door bevriezing/oververhitting leidingsysteem
  • schade aan interieur
  • dakschade door laaghangende objecten
  • schade aan onderzijde incl. banden/wielen

 

Let op! De verzekering wordt niet aangeboden door de camperverhuurder. U zult dus nog wel borg moeten staan voor het eigen risico middels een credit card bij het ophalen van de camper. In geval van schade zal de camperverhuurder de schade ter plaatse met u verrekenen (tot het maximum van het eigen risico voor zaken die onder de dekking vallen). U dient de schade te melden bij de Europeesche verzekeringen en bewijsstukken te overleggen. Zorg dus altijd voor bewijsstukken zoals een schade rapport van de politie, nota's en een schade opgaaf van de camperverhuurder. Verder zal de Europeesche geen schade uitkeren als er niet aan de voorwaarden van de plaatselijke verhuurder wordt voldaan. Het betreft hier vaak 'logische' zaken zoals niet rijden onder invloed van alcohol, in het bezit zijn van een geldig rijbewijs, ouder zijn dan 21, niet op wegen rijden waar dat niet is toegestaan en dergelijke.

De bovenstaande informatie is een voor uw gemak samengestelde samenvatting van enkelen van de belangrijkste voorwaarden uit de aanvullenden eigen risico verzekering van de Europeesche verzekering. Aan deze samenvatting kunnen geen rechten worden ontleend. De geldende polisvoorwaarden worden bij boeking aan u verstrekt. Indien u vragen heeft bel dan www.onlinecamperspecialist.nl voor meer informatie.